آدرس جدید ما
http://yejok.comآموزش بافت گل رز بسیار زیبا


اموزش بافتنی گل , اموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , آموزش بافتنی گل همراه با عکس , آموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , جدید ترین مول های بافتنی لباس , جدید ترین مدل های لباس بافتنی , آموزش قدم به قدم بافتنی , آموزش بافتنی لباس دخترانه , آموزش بافتنی لباس پسرانه  ,آموزش بافت زنجیره در قلاب باقی، آموزش بافت زیر فنجونی، آموزش بافت شال و روسری بهار 90، آموزش بافت شنل زیبا، آموزش بافت کیف موتیفی، آموزش بافتن قلاب بافی پتوی نوزاد آموزش بافتن بلوز شلوار نوزاد بهار 90، آموزش بافتن لباس قلاب بافی بزرگ سالان، آموزش تزئین جعبه ها با دكوپاژ، آموزش جعبه سازی، آموزش ساختن کیف کریسمس، آموزش قلاب بافی برای دختران، آموزش قلاب بافی لباس کودکان، جدید ترین مدل های قلاب بافی، اموزش قدم به قدم قلاب بافی بهار 90، در قلاب بافی چطور باید رنگ كاموا را عوض كرد ولی پشت كار گره گره ای نباشه، روش اتصال موتیف، طرح نقشه های قلاب بافی، نقشه بافت مدلهای گل ولباس، قلاب بافی نوزادان، قلاب بافی کودکان، مدل برای قلاب بافی، آموزش بافت موتیف مربع، مدل زیبای گلدوزی، مدل قلاب بافی نوزادان، مدل های زیبا قلاب بافی کودکان، مدلهای متنوع قلاب بافی بچه ها، آموزش بافت زنجیره در قلاب بافی، نقشه بافت شنل،   , آموزش بافتنی لباس زنانه , آموزش بافتنی بلور زنانه , آموزش بافتنی بلوز دخترانه , آموزش قدم به قدم قلاب بافی


۴۶تا زنجیره ببافید

رج۱: از زنجیره دوم شروع کنید و ۴۵تا پایه کوتاه ببافید، یک زنجیره ببافید

رج۲: ۱ پایه کوتاه در زنجیره اول از زنجیره های پایه کوتاه رج قبل { یک زنجیره نبافید – ( ۱ پایه بلند ۲تایی – ۱زنجیره – ۱ پایه بلند ۲تایی – ۱زنجیره – ۱ پایه بلند ۲تایی – ۱زنجیره – ۱ پایه بلند ۲تایی ) در یک زنجیره – یک زنجیره نبافید – ۱ پایه کوتاه }

بافت هایی که داخل () هستند یعنی در یک زنجیره ببافید

بافت داخل {} را ۱۱بار تکرار کنید

اموزش بافتنی گل , اموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , آموزش بافتنی گل همراه با عکس , آموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , جدید ترین مول های بافتنی لباس , جدید ترین مدل های لباس بافتنی , آموزش قدم به قدم بافتنی , آموزش بافتنی لباس دخترانه , آموزش بافتنی لباس پسرانه , آموزش بافتنی لباس زنانه , آموزش بافتنی بلور زنانه , آموزش بافتنی بلوز دخترانه , آموزش قدم به قدم قلاب بافی

از آخر کار شروع به پیچیدن کنید و گلبرگ ها را مانند شکل بهم بدوزید

اموزش بافتنی گل , اموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , آموزش بافتنی گل همراه با عکس , آموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , جدید ترین مول های بافتنی لباس , جدید ترین مدل های لباس بافتنی , آموزش قدم به قدم بافتنی , آموزش بافتنی لباس دخترانه , آموزش بافتنی لباس پسرانه , آموزش بافتنی لباس زنانه , آموزش بافتنی بلور زنانه , آموزش بافتنی بلوز دخترانه , آموزش قدم به قدم قلاب بافی

اموزش بافتنی گل , اموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , آموزش بافتنی گل همراه با عکس , آموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , جدید ترین مول های بافتنی لباس , جدید ترین مدل های لباس بافتنی , آموزش قدم به قدم بافتنی , آموزش بافتنی لباس دخترانه , آموزش بافتنی لباس پسرانه , آموزش بافتنی لباس زنانه , آموزش بافتنی بلور زنانه , آموزش بافتنی بلوز دخترانه , آموزش قدم به قدم قلاب بافی

کاسبرگ:

اموزش بافتنی گل , اموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , آموزش بافتنی گل همراه با عکس , آموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , جدید ترین مول های بافتنی لباس , جدید ترین مدل های لباس بافتنی , آموزش قدم به قدم بافتنی , آموزش بافتنی لباس دخترانه , آموزش بافتنی لباس پسرانه , آموزش بافتنی لباس زنانه , آموزش بافتنی بلور زنانه , آموزش بافتنی بلوز دخترانه , آموزش قدم به قدم قلاب بافی

۵تا زنجیره ببافید

دور۱: ۱ پایه کوتاه در پنجمین زنجیره ببافید تا یک دایره شود. ۱ پایه کوتاه در هر زنجیره . ( ۵ پایه کوتاه)

دور۲: { ۱ پایه کوتاه – ۴زنجیره – ۱ پایه کوتاه در زنجیره دوم – ۱ پایه کوتاه در زنجیره سوم – ۱ پایه کوتاه در زنجیره چهارم } ۵بار تکرار کنید

برای ساقه ۲روش میتونید انجام بدید:

اموزش بافتنی گل , اموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , آموزش بافتنی گل همراه با عکس , آموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , جدید ترین مول های بافتنی لباس , جدید ترین مدل های لباس بافتنی , آموزش قدم به قدم بافتنی , آموزش بافتنی لباس دخترانه , آموزش بافتنی لباس پسرانه , آموزش بافتنی لباس زنانه , آموزش بافتنی بلور زنانه , آموزش بافتنی بلوز دخترانه , آموزش قدم به قدم قلاب بافی

اموزش بافتنی گل , اموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , آموزش بافتنی گل همراه با عکس , آموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , جدید ترین مول های بافتنی لباس , جدید ترین مدل های لباس بافتنی , آموزش قدم به قدم بافتنی , آموزش بافتنی لباس دخترانه , آموزش بافتنی لباس پسرانه , آموزش بافتنی لباس زنانه , آموزش بافتنی بلور زنانه , آموزش بافتنی بلوز دخترانه , آموزش قدم به قدم قلاب بافی
روش اول: نخ را بدور سیم بپیچید
روش دوم: یک ردیف پایه کوتاه ببافید

اموزش بافتنی گل , اموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , آموزش بافتنی گل همراه با عکس , آموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , جدید ترین مول های بافتنی لباس , جدید ترین مدل های لباس بافتنی , آموزش قدم به قدم بافتنی , آموزش بافتنی لباس دخترانه , آموزش بافتنی لباس پسرانه , آموزش بافتنی لباس زنانه , آموزش بافتنی بلور زنانه , آموزش بافتنی بلوز دخترانه , آموزش قدم به قدم قلاب بافی
سیم را در وسط گل فرو کنید و با چند تا کوک کاسبرگ را به گل وصل کنید

اموزش بافتنی گل , اموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , آموزش بافتنی گل همراه با عکس , آموزش گلهای بافتنی و قلاببافی , جدید ترین مول های بافتنی لباس , جدید ترین مدل های لباس بافتنی , آموزش قدم به قدم بافتنی , آموزش بافتنی لباس دخترانه , آموزش بافتنی لباس پسرانه , آموزش بافتنی لباس زنانه , آموزش بافتنی بلور زنانه , آموزش بافتنی بلوز دخترانه , آموزش قدم به قدم قلاب بافی